Đặng Đức Cường

Album 17 : Chiu

 

Xin bấm vào những ảnh dưới đây để xem lớn hơn

 

 

 

Cảm xúc với bài thơ nổi tiếng của Hồ Dzếnh và những câu ca : Chiều tím, chiều nhớ thương ai - Trên đồi xanh, chiều đă xuống dần, mặt trời lấp ló sau đồi, chiều vàng - tôi đă sáng tác album đặc biệt về đề tài CHIỀU gồm 5 ảnh : 1) Chiều tím    2) Chiều vàng    3) Chiều xuống 1    4) Chiều xuống 2     5) Hoàng hôn

 

Trang nhiếp ảnh

art2all.net