Trang ảnh Liên-Như

 

Không nghe được nhạc, xin bấm vào tựa đề :

Chiều tím

Ảnh : Liên Như     Nhạc và lời : Đan Thọ    Tiếng hát : Hà Thanh

 

 

Nguồn : HaThanh-ChieuTim-Dantho-LienNhu.ppt

 

Nhiếp ảnh

art2all.net