Trang ảnh Liên-Như

 

Thăm lại chùa xưa

Ảnh : Liên Như,  Tiếng hát : Hà Thanh 

Nhạc : Trường Khánh

 
 

 

Nhiếp ảnh

art2all.net