Có điều ǵ gần như niềm tuyệt vọng

 

Nhạc và lời : Trịnh Công Sơn

Tiếng hát : Hà Thanh

Slide show : Liên Như

 

 

 

art2all.net