ĐÊM ĐÔNG

 

Tiếng hát Hà Thanh

Ảnh Liên Như

Nhạc Nguyễn Văn Thương / Trần Kiêm Minh

Trang ảnh Liên-Như

Nhiếp ảnh

art2all.net