KINH CHIỀU

 

Hình   Liên Như

Nhạc   Trường Khánh

Tiếng hát   Hà Thanh

                                                                                                                       Xin bấm vào các nút trên để điều chỉnh âm thanh và độ rộng của màn hình

Trang ảnh Liên-Như

art2all.net