LẠY PHẬT CON ĐÃ TRỞ VỀ

Nhạc và lời : Phạm Mạnh Cương

Trình bày : Hà Thanh

Hình ảnh : Liên Như

 

 

Lạy Phật con xin sám hối .

Con đã quay về Đài sen

Lạy Phật con xin sám hối.

Con đã thấm nhuần Ánh Dương

 

Con đã thấy kiếp chúng sinh.

Khổ đau trong muôn lỗi lầm

Hoà với nước mắt u-sầu.

Trọn đời sống kiếp thương đau

 

Cầu xin cho con Ánh sáng.

Ngời soi nơi nơi mê mờ

Trần gian vui trong Ánh Đạo.

Cho đời người bớt sầu đau

 

Lạy Phật con xin Sám hối.

Con đã quay về Đài sen

Lạy Phật con xin Sám hối .

Con đã thấm nhuần Ánh Dương

 

Cầu xin cho con Ánh Sáng

Ngời soi nơi nơi mê mờ

Trần gian vui trong Ánh Đạo.

Cho đời người bớt sầu đau

 

Lạy Phật con xin Sám hối

Con đã quay về Đài sen.

Lạy Phật con xin sám hối

Con đã thấm nhuần Ánh Dương

 

Lạy Phật con xin sám hối

Con đã thấm nhuần Ánh Dương

 

 

 

Trang ảnh Liên-Như

Nhiếp ảnh

art2all.net