Bến cũ trường xưa

 

Thơ: Hoàng Mai

Nhạc: Xuân Diễm

Ḥa âm: Quốc Tỏan

Tiếng hát: Hà Thanh

Slide show: Liên Như

 

Nguồn : YouTube Trần Năng Phụng

 

 

art2all.net