Khi đă yêu

 

Nhạc  Phượng Linh Nguyễn Văn Đông

Tiếng hát  Hà Thanh

 Ảnh  Liên Như


 

Nguồn : YouTube Trần Năng Phụng

 

art2all.net