Một cơi đi về

Nhạc : Trịnh Công Sơn - Tiếng hát Hà Thanh

Slide show : Liên Như

 

Nguồn : YouTube LienNhu Tran

 

art2all.net