Trang Lin Như

 

Thơ Thiền #12:

Bảo-Tịnh. Minh-Tm. Quảng-Tr thiền-sư

Nhạc : Beethoven

Hnh ảnh : Lin Như


Nguồn :  YouTube Liennhu

 

Thơ Thiền 12


Bảo-Tịnh. Minh-Tm

v bi văn ca-ngợi của Đon Văn Nhm Thượng-thư

về Quảng-Tr thiền-sư
 

Nhạc Beethoven Symphony no.6 đoạn 1 trong 5 đoạn do ban nhac Berliner Philharmoniker Orchestra
Tiểu sử Beethoven trong những youtubes Beethoven Symphonies từ 1-9TẶNG QUẢNG TR THIỀN-SƯ.
Trụ tch truy phong bi lục trần,
Mặc cư huyễn mộng vấn ph vn,
n cần v kể tham Trừng, Thập,
Sch bạn chm anh tại lộ quần.

Phin dịch:

TẶNG QUẢNG TR THIỀN-SƯ
Chống gậy non cao rũ bụi đời,
Nằm trong mộng-huyễn ngắm my tri
n cần khn cch theo Trừng Thập,
Trt vướng bầy c lớp mũ đai.
 


Văn-Quảng-Tr Thiền-sư:

Lm Loan Bạch Thủ Độn Kinh Thnh
Phật tụ cao sơn vin cnh hỉnh
Kỳ nguyện tinh cn xu trượng tịch
Hốt văn duy l yểm thiền quynh.
Trai đnh u điểu khng đề nguyệt
Mộ thp ty nhn vị tc minh?
Đạo lữ bất tu thương vĩnh biệt,
Viện tiền sơn thuỷ thị chn hnh

Phin dịch:


Viếng Quảng-Tr Thiền-Sư
Lnh chợ, vo rừng, tc bạc phơ,
Non cao rũ a ngt hương thừa,
Chm chăn những muốn hầu bn chiếu,
Treo gip đ nghe php của cha,
Trăng dọi sn trai chim khắc khoải,
Thp khng bia chữ, một thờ ơ
Bạn thiền thi cũng đừng thương xt!
Non nước ngoi am đ dng xưa.

 

 

 

art2all.net