NGÁT HƯƠNG ĐÀM NỞ

Ảnh Liên Như

Tiếng hát Hà Thanh

Nhạc Nguyễn Trường Khanh

Trang ảnh Liên-Như

Nhiếp ảnh

art2all.net