Tiễn người

 

Thơ : Viên Lư

Nhạc : Trọng Nghĩa và Mộng Lan

Tiếng hát : Hà Thanh

Slide show : Liên Như

 

Nguồn : YouTube Trần Năng Phụng

 

art2all.net