Nguyễn Ngọc Danh

Album 12: Hoa Vàng

Nguồn :  http://www.cgnl-nn.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=2642

 

Nhạc nền : "Đưa em t́m động hoa vàng", thơ Phạm Thiên Thư,  nhạc Phạm Duy, tiếng hát Sĩ Phú

 

art2all.net