Nguyễn Ngọc Danh

Album 8 : Hoa Lan

Nguồn :  http://www.cgnl-nn.com/forum/viewforum.php?f=27

 

Nhạc nền : "Unchained Melody", nhạc ha tấu từ phim "Ghost"

 

art2all.net