Nguyễn Ngọc Danh

 

Đôi lời về PPS qua các họa phẩm

SẦU TÂY TẠNG


 

Mới đây, tôi được đọc bài viết Sầu Tây Tạng trên trang mạng Ba Cây Trúc. Bài viết giới thiệu sơ qua các tác phẩm sơn dầu thuộc trường phái hiện thực này cuả một hoạ sĩ người Hoa, Ai Xuan.

Lần lượt ngồi xem hết 28 tác phẩm, hồn tôi như đi lạc vào cơi buồn sâu thẳm cuả người dân Tây Tạng mà những nhân vật trong tác phẩm chỉ là biểu tượng. Trong phần giới thiệu tác giả chỉ ca tụng tài năng cũng như cảm nhận tinh tế đầy tính nhân bản cuả người hoạ sĩ thể hiện qua tác phẩm. Lẽ dĩ nhiên tôi không có nhận định nào khác hơn. Nhưng với tôi, tự đặt cho ḿnh thêm một câu hỏi : Nguyên nhân nào đă đưa nhà họa sỹ tài ba này lên Tây Tạng t́m nguồn cảm hứng sáng tác cho những tác phẩm cuả ḿnh ?

Và tôi tự trả lời : Phải chăng tác giả chính là một trong những người Hán c̣n lương tri cảm nhận đựợc cái sầu vô cùng lớn lao bởi sự đô hộ, chiếm đoạt đất nước, tà́ nguyên, phá huỷ đi tất cả những di sản văn hoá tinh hoa cuả Phật Giáo Mật Tông. Người Hán đă chà đạp lên nhân quyền, diệt đi phong tục tập quán thấm nhuần chất tâm linh trong tinh thần yêu chuộng an b́nh mà thay vào đó là tính vô luân, vô cảm, tham lam vô độ, sắt máu cuả chủ nghiă CS vô thần.

Ngồi xem những tác phẩm Sầu Tây Tạng mà cảm nhận như đó chính là nỗi Sầu VN cuả dân tộc chúng tôi trong hiện trạng đất nước ngày nay. Đất nước và con người hiền hoà chúng tôi đang dần bị người Hán xâm chiếm bằng bất cứ phương thức vô luân, vô đạo đức nào. Họ đă đang áp dụng triệt để mọi phương thức để huỷ diêt tinh thần Việt tộc như họ đă, đang áp dụng triệt để cho người Tây Tạng nhưng kín đáo và tinh vi hơn. Sự huỷ diêt đó hoàn toàn do ḷng tham vọng cuả dân Tàu từ ngàn xưa, nay đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, không c̣n trong tính toán thời gian. Càng ngày càng dồn dập để đặt dân tộc VN và cả thế giới trước một sự đă rồi trên bàn cờ chính trị với sự tiếp tay cuả đảng CSVN hiện thời.

Ông Ai Xuan ! Ông là một trong số ít người Hán c̣n lương tri, xin được đặt với ông một câu hỏi : "Có khi nào ông có ư tưởng sẽ tới Tân Cương, Măn Châu, Mông Cổ cũng như đất nước chúng tôi, dùng tài năng đưa nét Sầu cuả các dân tộc bị đô hộ bởi người Hán lên tác phẩm của ḿnh, để nói với thế giới về Cái Sầu, cái uất hận về người Tàu cuả chúng tôi từ ngàn xưa, hôm nay và măi về sau như ông đă làm cho người Tây Tạng hôm nay ?

Chính v́ thế, tôi xin phép được làm một PPS về những tác phẩm này. Trong đó tôi chỉ thêm hai tác phẩm đầu và cuối lấy trên Net để giới thiệu cho PPS . Bởi tôn trọng các tác phẩm cuả tác giả nên tôi không thể viết bất cứ một chữ nào trên đó.

 

Ngọc Danh

___

a2a: Để biết thêm về họa sĩ Ai Xuan, mời đọc :

http://www.scmp.com/lifestyle/arts-culture/article/1333744/ai-xuan-portrait-artist
 

SẦU TÂY TẠNG

 

art2all.net