Nguyễn Ngọc Danh

 

SƯƠNG SỚM ĐẦU NĂM

( NHƯ GIỌT SẦU RƠI II )

 

 

art2all.net