Thục Nữ Văn Lang

 

 

 

Có nỗi sầu mênh mông

 

Thơ Thục Nữ Văn Lang

Nhạc Nguyễn Hữu Tân

Tiếng hát Thái Ḥa


Từ đó t́nh vô lượng

Theo những nhánh tim hồng

Chảy tràn vào tuổi mộng

Có nỗi sầu mênh mông ...

 

Từ đó t́nh hư không

Lạc xuống chốn bụi hồng

Gặp em bên thành cổ

Nắng phượng hồng mông lung

 

Từ đó em là sông

Theo mây về viễn phố

Ta hồn chuông Thiên Mụ

Gọi em giữa vô cùng

 

Từ đó em là trăng

Rụng xuống trang huyền hoặc

Từ đó thơ là hạc

Ngàn đời lẻ loi bay

 

 

trang ảnh Nguyễn Ngọc Danh

art2all.net