Nguyễn Ngọc Danh

Cnh đồng nước cạn
 Chiều nắng qui em đi về xm nhỏ
Giữa hận th v những tiếng loa reo
Đi vai run trn thn xc hao gầy
Như con c trn cnh đồng nước cạn

Em chới với giữa cnh đồng kh hạn
Nắng u vng ma la đ khai hoang
Thương em qu ! đi mắt biếc da vng
Đang nhẫn nại nhn hn hong hấp hối.

Nắng my kia vẫn đi về nguồn cội
Cnh đồng ny ma mới sẽ đơm bng
A trắng bay thơm hương la đng đng
Hay cnh c trn vng trời ảo mộng !

Ngọc Danh


 

 

art2all.net