Nguyễn Ngọc Danh

Em gầy như cỏ may
 C con bướm vng lượn đồi Ty
Tm lại chiếc kn bỏ chốn ny
Loay hoay lạc qua vườn Trang Tử
Dệt thnh huyển mộng tới hm nay

Mang hồn Phạm Thi đan giỏ my
Gi ln cha cũ nhặt cho đầy
L vng rơi rụng trn thềm vắng
Của ngy lun lạc tay trắng tay

Đem về lt ổ động Nam Mai
Nằm nghe gi động dưới chn ngy
Mở trang v tự ngn năm trước
Thấy bng em gỳ như cỏ may


Ngọc Danh


 

 

art2all.net