Nguyễn Ngọc Danh

Hạt Kinh Nhiệm Mầu

 Hạt sương từ ci v cng
Rớt vo ci C ci Khng hiện hnh
Con chim ht giữa bnh minh
Gieo mầm nắng mới hồi sinh ni đồi
Mẹ đi cng quả đất trời
Mồ hi thnh hạt kinh rơi nhiệm mầu
Ha thn trng chuỗi nguyện cầu
Thnh lời sấm động trn đầu ni xa.
Vang ra khắp nẻo quan h
Trường Sơn bo tố - mưa sa biển rừng
Bắc Nam la mạ reo mừng
Cao Nguyn hạnh phc trn từng mi tranh
Vng ni ru khc mộng lnh:
Mồ hi của Mẹ vin thnh Tự Do

Ng.Danh

 

 

art2all.net