Nguyễn Ngọc Danh

Hồn thu
 


Trời đă sang muà nắng hiu hiu
Gió- lạnh từ non xuống lũng chiểu
Đăng cao đứng lặng trên đồi vắng
Thả hồn vào cơi lặng tịch liêu

Rừng cây phố núi nhuộm lá vàng
Vô ngôn trời đất báo Thu sang
Nỗi buồn từ ly từ thiên cổ
Bay về phủ kín cả trần gian

Mơ thành tráng sĩ khoác áo choàng
Dừng chân chiến mă Ải Nam Quan
Xuôi miền Trung du trong huyền sử
T́m nàngThục Nữ đất Văn Lang
 

 

art2all.net