Nguyễn Ngọc Danh

HỒN THU XƯA
 Sương rừng theo điệu Thu ca
Từ trong huyền sử bay qua đêm dài
Rồi nương nhè nhẹ gót hài
Bước thời gian động bên ngoài hiên trang
 

Nh́n ra thấy lá ngổn ngang
Thu vàng vừa rụng dưới hàng dậu thưa
Ai đem buồn tự ngàn xưa
Thả theo gió Bấc cũng vừa tới đây

Hàng phong tuổi hạc nhánh gầy
Vươn tay đứng ngắm ngàn mây qua trời
Mở trang cổ tự truyền đời
T́m người thiên cổ trong lời sấm ngôn
 

Ngọc Danh

 

 

 

art2all.net