Nguyễn Ngọc Danh

KHI NO
 Khi no Soeur gh bến Jordan *1
Ln vng đất thnh ni Sion
Nghe lời tin tri trong Cựu Ước
Ba ngn năm trước vẫn cn vang

Mai mốt Ni qua bến sng Hằng
Thăm vườn Lộc Uyển ngũ dưới trăng
Hương thiền bt ngt bay trong gi
Chở hồn bt nh tiếng chung ngn

Khi no anh về bến L Giang
Xui miền trung du thăm : Đnh lng
Đền Hng- Cổ Loa- ni Yn Tử
Chan chứa hồn Việt xứ Văn Lang

Mai mốt em về lại Nha Trang
Tm ln cổ thp g cửa trăng
Hỏi thăm Chim Nữ hờn vong quốc
Nẻo về huyền truyện ni Đại An

Ngọc Danh


_______

 

 *1-Jordan:Con sng nơi Cha Jesus
    v thnh Gioan lm php rửa tội

 

 

art2all.net