Nguyễn Ngọc Danh

Lệ đời cho nhau

Bởi Em ngoài cơi tuyệt mù
Ta yêu bạch lộ trên bờ Kinh hoa
                                         Bởi Em tiếng hạc bay qua
                                         Nhớ nhau rớt xuống chung trà lênh đênh
Từ Em đốm lửa trong đêm
Truyền ta hơi ấm ngực mềm chiêm bao
                                         Từ Em màu nắng ca dao
                                         Hồn thơ chắp cánh bay vào tinh khôi
Từ Em thủa ấy trong tôi
Lời kinh thành hạt lệ đời cho nhau.


Ngọc Danh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net