Nguyễn Ngọc Danh

 

Lời Ru Ngàn ĐờiMẹ ru em ngủ bên cầu
Để mẹ đi giặt nỗi sầu trên sông

Mẹ ru em giữa cánh đồng
Để mẹ gặt hái vun trồng cho em

Mẹ ru em giữa màn đêm
Để mẹ đi thắp ngọn đèn tâm hư

Mẹ ru em lời thánh thư
Để mẹ đóng dấu nhân từ trên tay

Ru em trọn cuộc hoa này
Mẹ ngồi hong cánh tay gầy chưa an

Ru em t́nh đă tuôn tràn
Mẹ về gánh gạo tế Đàn Nam Giao

 

 

 

art2all.net