Nguyễn Ngọc Danh

MA THU LN ĐỈNH THẠCH SƠN
 
Ln rặng Thạch Sơn ngắm trăng ngn
Sương Thu buốt lạnh cả khng gian
Con đường sơn cước như giải yếm
Thin thần bỏ lại chốn trần gian.

Tiếng nai vang vọng khắp ni đồi
Lay động my trời tuyết trắng rơi
Ni như chư Phật ngồi thiền định
Nghe bước lun hồi chuyển khắp nơi.

Rừng ni aspen đứng lặng thầm
Hong y điểm tuyết trắng ph vn
Buổi tr độc ẩm bn song cửa
Nhn l xoay vng rụng trn sn

 

Ngọc Danh

 

 

 

 

art2all.net