Nguyễn Ngọc Danh

 

NGƯỜI EM XM ĐẠO

 

Thơ Ngọc Danh

Nhạc Mộc Thing

 


 

Em hỡi nơi ny my trắng bay
Đẹp như thủa ấy dng em gầy.
Mỗi lần đi lễ khng son phấn
Nt đẹp thin thần nắng lịm say

Thủa ấy trăng trn- em thơ ngy
Hồi chung xm đạo cứ mỗi ngy
Giục em chuẩn bị đi dự lễ
Gi ma nhiệt đới o trắng bay.

Chẳng biết tn em.- dng mỏng manh
C g xm đạo qu hiền lnh
Ti thn lnh chiến đi chiến trận
khắp nẻo rừng gi, n ngn xanh

Trường Sơn sng trận cứ nổ gin
Ti chng thiếu u mới ln lon
Thương em xm đạo thơ ngy qu
Nt đẹp thin thần chẳng phấn son.

Chẳng biết ngn sau trong sch sử
C cn ghi lại những người con
Xc phơi chiến trận cn trẻ lắm
Tnh yu xm đạo vẫn sắt son

 

Ngọc Danh
 

~~oOo~~

 

Xin nhấn vo nhạc bản để nghe nhạc nền mp3

 

 

 

 

art2all.net