Nguyễn Ngọc Danh

 

 

Qua Đ̣ Đánh Rơi

Em ngồi nh́n nắng phôi phai

Công viên lá đổ - h́nh hài đẫm sương
Tôi người về nẻo hành hương
Hỏi đ̣ độ ngạn - hỏi đường vào kinh
Thưa rằng: Xuống phố một ḿnh
Nhớ người nên bỏ quên kinh bên đồi
Qua đ̣ tay lại đánh rơi
Quả mơ thầy tặng cuốn trôi theo gịng


Ng Danh

 

 

 

 

 

art2all.net