Nguyễn Ngọc Danh

QUN MỘNG LO TRANG
 Ngy Xun em theo ch bướm vng
Gh động Nam Hoa thăm Lo Trang *1
Thủa xưa cỡi tru đi tm mộng * 2
Bỏ lại cuộc đời đầy ngổn ngang

Cuối Xun em trở lại xm lng
Gặp chng trng sĩ đất Phương Nam
Vai ti kinh lun -lưng trường kiếm
Thẩn thờ em qun động Lo Trang

Chiều Thu em ra bến Trường Giang
Nhớ người biền biệt ci Phương Nam
Em ngồi ngẩn ngơ nhn lau sậy
Trắng xa bn đồi gi mnh mang

Ngọc Danh

 

_______

1- Hoa Nam : Kinh Hoa Nam của Trang Tử.
2-Tương truyền : Trang Tử v Lo Tử thường
cỡi tru ngao du. Nhưng Trang Tử cỡi tru
quay mặt về phi sau

 

 

 

art2all.net