Nguyễn Ngọc Danh

THƠ TI
  

Thơ của người như thần cơ ging bt
Chỉ một cu cả trăm họ đều khen
Thơ cuả ti vi ba cu lm nhm
Như ru tc lo gi phim hoạt họa

Thơ cuả người như sương rơi hoa rụng
Lay đất trời trăng my ngủ đầu non
Thơ cuả ti chỉ vi ba chữ lm cm
Như lều vắng bn bi bồi lau sậy.

Thơ cuả người như hong thnh vĩ đại
Đm dn thường mơ ước ngt ngn trng
Thơ cuả ti như khm la đng đng
Đứng ngơ ngc giữa đất trời cao rộng.

Thơ cuả người hương kinh Phật- sch Khổng
Nam Hoa Kinh cnh bướm nhẹ bay về
Thơ cuả ti cht lửa ấm thấp hn
Sưởi ấm Cha đm B lm ging thế

Thơ cuả người sao uy nghi đường bệ
Như trống ching theo v người về thnh
Thơ của ti l cọng cỏ lnh đnh
Cuốn tri mi trn sng Hằng định mệnh

Ngọc Danh
 

 

art2all.net