Nguyễn Ngọc Danh

 

Trang kinh v thường
Giọt buồn lệ chảy vo tm
Tnh trầm ci xuống trn vầng trn thơ
Mộng đời tan biến trong mơ
Phận người chới với bn bờ tử sinh
Mai về ci ấy một mnh
Trăm năm l một trang kinh v thường


Ng.Danh

 

 

art2all.net