Nguyễn Ngọc Danh

Vỗ Trống Mà Ca

Chiều buồn vỗ trống mà ca
Em hay cánh bướm theo tà huy nghiêng

Tay Em mở cuốn sách thiền
Trao ta hai chữ muộn phiền mà ngâm

Em lên suối vắng non thần
Cỏ cây ngơ ngẩn bên rừng Thu sang

Bóng Em khuất động mây ngàn
Ta ngồi vỗ trống ḥ khoan giữa trời


Ngọc Danh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net