VƯƠNG THANH

 

Gh vo art2all, c đọc một bi viết về Hoa Tr My.
Hoa đẹp thế, nhưng khng c được mấy vần thơ.
Ti xin gp một bi bt c về Hoa Tr My .

                                                            Vương Thanh
 


 

Mời đọc :  Tr My

 

 

Nguyễn Ngọc Danh

 

art2all.net