Photo Vơ Thạnh Văn

 

Xin bấm vào những ảnh dưới đây để xem lớn hơn

 

                 

                 

 

 

 

“CÂU CHUYỆN HAI NGH̀N NĂM TRƯỚC” – VERBUM CARO FACTUM EST.

Photographer: Vơ Thạnh Văn @ St. JOSEPT Seminary, Diocese of XL/LK/ĐN/VN.
 

Tại một làng quê nghèo BETHLEHEM, xứ Judah. Vào đêm đông cuối năm, gió lạnh tuyết rơi, một ngôi sao lạ xuất hiện chiếu sáng bầu trời. Trên không trung, các Thiên Sứ thổi loa loan báo Tin Mừng: “GLORIA IN EXCELSIS DEO.” Và đó là mầu nhiệm NGÔI HAI NHẬP THỂ - VERBUM CARO FACRUM EST. Sự kiện trọng đại ấy, các Kitô Hữu cử hành Đại Lễ khắp năm châu, suốt 2000 năm nay. Đầu tiên, đó chỉ là một nghi thức hoàn toàn có tính cách tôn giáo, rồi dần dần theo thời gian, được phổ biến rộng răi trong dân gian. Nó trở thành một hiện tượng văn hóa phổ quát. Đa số người dân, bất kể truyền thống văn hóa / tôn giáo thuộc màu da sắc tộc nào, họ cũng đều ăn mừng ngày nầy. Các quốc gia tiên tiến kỹ thuật và có nền văn minh nhân bản (cũng như hầu hết những quốc gia chậm tiến Nam Mỹ, Phi Châu... muốn gia nhập vào cộng đồng văn minh nhân loại) đều chọn ngày nầy làm ngày Quốc Lễ… Ngày ấy, các văn pḥng Chính Phủ, các hăng xưởng công tư, sinh viên học sinh các cấp, nhân công đều được nghỉ, chợ búa đóng cửa… Đó là ngày NOEL… Nguyện xin ÂN SỦNG GIÁNG SINH chảy tràn mặt đất, để không c̣n chiến tranh, đói nghèo, bịnh tật... Cầu chúc cho Tất cả Quư BẠN và GIA Đ̀NH hưởng trọn vẹn HỒNG PHÚC từ TRỜI CAO... vtv.

 

**********

 

Mời xem ảnh : http://art2all.net/anh/vothanhvan/a84_cauchuyen2000namtruoc/01.htm

 

 

 

 

Trang nhiếp ảnh

art2all.net