Photo V Thạnh Văn

 

LONG ĐẦU H THỦY

Tấm ảnh "LONG ĐẦU H THUỶ" tnh cờ v may mắn chụp được từ cầu Tr Khc / Quảng Ngi. Nghn năm một thuở, khng c dịp thứ hai. Ảnh hon ton khng chỉnh sửa thm bớt, chỉ dng Photoshop lm nổi bật my v nền trời...

 

 

 

 

art2all.net