Vơ Văn Cần

Trên sông Rhine

             

             

 

 

Trên sông Rhine thuộc lănh thổ Đức có một đoạn dài 65 Km từ Koblenz đến Bingen được UNESCO công nhận là di sản thế giới do kết hợp nhiều yếu tố địa lư, lịch sử, văn hóa và công nghiệp. Hai bên bờ là những lâu đài cổ, nhà thờ, khu dân cư và những đồi trồng nho.

 

art2all.net