Vő Văn Cần

Kathmandu

               

 

Chợ bán đồ lưu niệm ở Durbar square.

 

 

art2all.net