V VĂN CẦN

Lng tử trn sng Ayarwaddy, Miến Điện

 

Trang ảnh V Văn Cần

art2all.net