nhm nghệ sĩ chn trần

m  n h ạ c

 

l khắc thanh hoi

 

 

 

 

CD Tnh Khc :

Yu suốt một ma đng

Xin trọn đời cn yu anh

Mắt l thuyền đưa

Nhớ

Tnh muộn

Tnh xanh

Thuyền đ tới bến mng

Thi xin từ gi

Tm nhau

Người đ đến

 

CD Ht cho đời thm hn hoan:

Dng đời

Để hồn ta nghe

Đời l giấc mộng

 

CD Đời em l dng sng

Đời em l ging sng

C những chiều

Hai mươi xun th

 

 

 

 

chn trần

 

nhạc

art2all.net