ng  hữu  hng

 

 

Nhạc v lời: Ng Hữu Hng

Giọng ca: Bch Lan

Phối m v phối kh: Việt Cường

 

 

trang ng hữu hng

chn trần

art2all.net