Nguyễn Văn Nho

 

 

BNG SƯƠNG

 

Thơ Hoi Khanh

Nguyễn Văn Nho diễn ngm

 

 

 

 

BNG SƯƠNG

Ngy sương thnh phố dng ma
bng thu chm tịnh cnh thưa khởi vng
ti hoi trn bước lang thang
yu em v lượng m man dại buồn
tc huyền đ lạnh như sương
mắt huyền đ mộng bnh thường khng em
mỗi đm gi nhớ trăng tm
bi sng triều dậy đi niềm chia phi
lng anh chiếc bng bn trời
i con sng đ di tri lặng lờ
tnh anh cũng chỉ bơ vơ
một dng sng nhỏ mịt mờ bng sương.

 

 

 

chn trần

 

art2all.net