Chiêu niệm khúc

 

Nhạc : Hoàng Khai Nhan

Lời : Hoàng Quốc Bảo

Ḥa âm : Martino

Tiếng hát : Thu Vàng

Video : Hoàng Khai Nhan
 

  

 

trang thu vàng

chân trần

 

nhạc

art2all.net