CD DẠ KHC

 

Xin nhấn vo tựa đề để tải về:

 

Nguyệt Cầm

 

Nhạc v lời : Cung Tiến

Tiếng ht : Thu Vng

  

Trăng nhập vo dy cung nguyệt lạnh
Trăng thương trăng nhớ hỡi trăng ngần
Đn buồn đn chậm i đn lặng
Mỗi giọt rơi tn như lệ ngn.

 

(Xun Diệu)

 

Đm ma trăng a lm vỡ hồn ta...
Ngập ngừng xa... suối thu dồn l a... tri qua...
Sầu thu... sầu ln vt... mịt m... m e nhớ hương ma thu...
Trăng Tầm Dương lung linh bng sng... từng thong...

lệ ngn m hồn phn vn... cuồng đin nhớ
Long lanh tiếng Nguyệt Cầm tiếng đn trầm...
Ai nhớ nương tử một đm nao trăng thanh...

trong lời ht... chết theo nước xanh... chết theo nước xanh...
i... đn trăng cũ lm vỡ hồn anh...

Long lanh long lanh trăng chiếu một mnh,
khơi vơi khơi vơi nhạc lắng tơ ngời...
Nguyệt cầm i từng lệ ngn, chết từng ma Xun...
Đm... ngời men nhớ... nhạc t ngời thuở xưa
Trăng sầu ring chiếc...

Trăng sầu ring chiếc... sầu cho tới... bao giờ ?
Hồn gh bốn bề sao... ngập hồn xanh biếc trời cao
Ka thuyền trăng, trăng nhớ Tầm Dương...

nhớ nhạc vng đm ấy thuyền neo bến ấy

Nguyệt Cầm nghe nấc từng cu... c hng my trắng về đu?
Mắt chm su đm lắng đời su Nguyệt Cầm khơi mi tnh sầu.
Khơi mi nguồn

 

Đm ma trăng a lm vỡ hồn ta...
Ngập ngừng xa... suối thu dồn l a... tri qua...
Sầu thu... sầu ln vt... mịt m... m e nhớ hương ma thu...
Trăng Tầm Dương lung linh bng sng... từng thong...

lệ ngn m hồn phn vn... cuồng đin nhớ
Long lanh tiếng Nguyệt Cầm tiếng đn trầm...
Ai nhớ nương tử một đm nao trăng thanh...

trong lời ht chết theo nước xanh... chết theo nước xanh...
i... đn trăng cũ lm vỡ hồn anh...

 

 

trang thu vng

 

art2all.net