Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

 

 

CD VỌNG NGÀY XANH

 

Tiếng hát Thu Vàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video do Minh Dang Ton Nu thực hiện 2018

 

~~oOo~~

 

 

Những video clips dưới đây do a2a thực hiện:

 

1. Tiếng Thời Gian – Lâm Tuyền, Dạ Chung
2. Phố Mưa (Bien fait pour moi)
Nhạc: René Denoncin – 

    Lời Pháp: Pierre Delanoë – Lời Việt: Nguyễn Đ́nh Toàn
 

3. Kiếp sau – Cung Trầm Tưởng – Phạm Duy
4. Huyền –
Thanh Trang
5. Vọng Ngày Xanh –
Khánh Băng
6. T́m Đâu –
Nguyễn Hiền
7. Lệ Đá Xanh –
Ư thơ: Thanh Tâm Tuyền, Nhạc: Cung Tiến
8. Nhặt Cánh Sao Rơi – Vũ Thành
9. Ngơ Vàng Quỳ –
Đỗ Thất Kinh
10. Áng Mây Chiều –
Dương Thiệu Tước

 

 

 

trang Thu Vàng

chân trần

art2all.net