Trần Ngọc Tuấn

 

Khng nghe được nhạc, xin nhấn vo tựa đề để tải về:

 

NẤM TRM

 

Phỏng thơ: Phan Như

Nhạc: Trần Ngọc Tuấn

Trnh by: Hữu Thu

Phối kh: Xun Minh

 

 

 

 

Ngy xửa ngy xưa, mẹ hi l vườn thưa,

Xin trời lm mưa, cho rừng trm ln cy.

 

Nh ngho, bt canh ma thu,

Ngọt ngo, cay đắng ngọt ngo, cay đắng, thể như nấm trm.

 

Chua chua ơi cội me gi,

em qua đy một, một chiều, chiều vắng xa,

Rung cy cho đời my mưa,

Tc em by giờ cn chăng l me?

 

Mưa rơi du dịu mưa rơi,

Rừng, chao i nấm,

Nhưng người cn đu!

Mưa rơi du dịu thng ngy,

Mẹ khng cn nữa,

Đời thm đắng cay.

Rơi rơi du dịu rơi rơi.

 

Chua chua ơi cội me gi,

Em khng về lại, cy gi ạ thm chua,

Chua chua ơi gốc me gi,

Em khng, khng về lại,

Cy gi ạ thm chua.

 

Chua chua, đắng đắng chua chua,

Chua chua, đắng đắng,

Thuở no, thuở no

Xa xưa!

 

______________

 

Nấm Trm, thơ Phan Như :

http://www.art2all.net/tho/phannhu/namtram.html

 

CHN TRẦN

ART2ALL.NET