ĐỖ TƯ NGHĨA

 

THE TRUE BELIEVER

Thoughts on the nature of mass movements

Erich Hoffer

NXB The New American Library, inch. New York. 1951.

 

 

TÍN ĐỒ ĐÍCH THỰC

Về bản chất của những phong trào quần chúng

Bản dịch Việt Ngữ: Đỗ Tư Nghĩa
[Bản thảo chưa xuất bản]

==o))((o==

* Con người mong ước được vĩ đại, và thấy ḿnh nhỏ bé; mong ước được hạnh phúc, và thấy ḿnh khốn khổ; mong ước được hoàn hảo, và thấy ḿnh đầy những bất toàn; mong ước được yêu mến và nể trọng bởi những người khác, và thấy rằng, những lầm lỗi của ḿnh chỉ xứng đáng với sự ghét bỏ và sự khinh bỉ của họ. Sự bối rối mà y thấy ḿnh rơi vào, tạo ra trong y những cảm xúc cuồng nhiệt, bất chính và vô đạo đức nhất có thể tưởng tượng được – bởi v́ y nuôi một ḷng thù hận không đội trời chung, chống lại cái chân lư vốn trách cứ y, buộc y phải xác tín về những lỗi lầm của ḿnh.

Pascal, Pensées.
 

* Và họ dùng bùn đất để làm hồ vữa.
Sách Sáng thế kư II [Cựu Ước].

==o))((o== 

 

ĐÔI D̉NG CỦA NGƯỜI DỊCH

MỤC LỤC:

Lời nói đầu

PHẦN MỘT : SỰ HẤP DẪN CỦA NHỮNG PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG.

Chương I : Ước mơ thay đổi hiện trạng.

Chương II: Ước mơ có những cái thay thế.

Chương III : Tính khả-hoán của những phong trào quần chúng.

 

PHẦN HAI: NHỮNG KẺ TÂN T̉NG TIỀM NĂNG [the potential converts].

Chương IV : Vai tṛ của những kẻ “khó ưa” [the undesirables] trong những vụ việc của con người.

Chương V : Những người nghèo.

+ Người mới nghèo.
+ Người nghèo túng quẫn.
+ Người nghèo tự do.
+ Người nghèo sáng tạo.
+ Người nghèo được hợp-nhất thành đội ngũ.

Chương VI: Những kẻ bất thích nghi.

Chương VII : Những kẻ ích kỷ quá đáng.

Chương VIII : Những kẻ nhiều tham vọng đối mặt với những cơ hội vô giới hạn.

Chương IX : Những người thiểu số [minorities].

Chương X : Những kẻ chán chường.

Chương XI: Những kẻ tội lỗi.

 

PHẦN BA : HÀNH ĐỘNG HỢP QUẦN VÀ SỰ HY SINH QUÊN M̀NH.

Chương XII: Lời nói đầu.

Chương XIII : Những nhân tố phát huy sự hy sinh quên ḿnh.

+ Đồng hóa với một cái-toàn-bộ có tính tập thể [a collective whole].
+ Sự giả vờ.
+ Sự phê phán nhắm vào hiện tại.
+ “Những cái không hiện hữu.”
+ Học thuyết.
+ Sự cuồng tín.
+ Những phong trào quần chúng và những đội quân.

Chương XIV : Những tác nhân tạo ra sự đoàn kết, hợp-nhất [unifying agents].

+ Ḷng thù hận.
+ Sự bắt chước.
+ Sự thuyết phục và sự cưỡng chế.
+ Sự lănh đạo.
+ Hành động.
+ Sự ngờ vực.
+ Những tác dụng của sự đoàn kết.

 

PHẦN BỐN : SỰ KHỞI ĐẦU VÀ SỰ KẾT THÚC.

Chương XV: Những con-người-của-lời-nói.

Chương XVI : Những kẻ cuồng tín.

Chương XVII : Những con-người-của-hành-động có đầu óc sáng suốt.

Chương XVIII: Những phong trào quần chúng tốt và xấu.

+ Sự bất lợi và tính vô-sinh [sterility] của giai đoạn năng động.
+ Vài yếu tố quy định độ dài của giai đoạn năng động.
+ Những phong trào quần chúng hữu ích.

_____

Xem tiếp : Đôi ḍng của người dịch
 

art2all.net