Đếm sao  ( Hoàng Quân )

Valentine's Day  ( Nguyễn Vũ Sinh )

Mộng nửa chiều  ( Thái Bạch Vân )

Một chút cho t́nh yêu  ( Đỗ Tư Nghĩa )

Mở cửa trái tim  ( Trần Thoại Nguyên )

Pḥng mổ #1  ;  Pḥng mổ #2  ( Phạm Đức Thân )

T́nh yêu   ;   Bức thư t́nh hay nhất  ( Thân Trọng Sơn )

Cảm động về một câu chuyện t́nh  ( Hoàng thị Bích Hà )

Nhân mùa Valentine, trộm nghĩ về những ly bac xỉu  ( Chu Thụy Nguyên )

Muôn trùng xa em về  ( Vũ Đức Nghiêm / Phạm Ngọc Lân )

Le temp de l'amour  / Một đời yêu  ( Phạm Ngọc Lân )

Duyên nợ trăm năm  ( Khê Kinh Kha )

Đẹp bài T́nh Ca  ( Đặng Ngọc Ấn )

 

 

art2all.net