Phong Hóa Ngày Nay

 

 

 

 

Giới thiệu Phong Hóa-Ngày Nay

Nói chuyện về Tự Lực Văn Đoàn và Phong Hóa-Ngày Nay

Thử định vị Tự Lực Văn Đoàn ( Nguyễn Huệ Chi)

Thông báo phổ biến Phong Hóa-Ngày Nay / Tự Lực Văn Đoàn ( Diễn Đàn)

Diễn đàn Thế Kỷ và Thư Viện Người Việt

Báo Phong Hóa ( Đại Học Hoa Sen) :

Số 1 - 13  ;  Số 14 - 20  ;  Số 21 - 40  

Từ làm báo Phong Hóa đến văn phái Tự Lực Văn Đoàn

Tôi t́m lại Tự Lực Văn Đoàn ( Martina Thucnhi Nguyễn)

Mẹ tôi kể về Tự Lực Văn Đoàn

 

Đi t́m gốc gác Lư Toét Xă Xệ (Phạm Thảo Nguyên)

Lư Toét và Xă Xệ ( Nguyễn Hữu Nhật)

 

Từ Lemur, Nhất Linh và Phong Hóa đến Lemur ở California, Hoa Kỳ

Nữ quyền, thái độ của nhóm Tự Lực Văn Đoàn đối với các nữ đồng nghiệp

 

Nhất Linh

Nhất Linh, cha tôi ( Nguyễn Tường Thiết)

Viết thêm về Nhất Linh và Tự Lực Văn Đoàn

Nhất Linh hậu chiến

Nhất Linh ở Saigon

 

Khái Hưng

Nhân nghĩ về Khái Hưng ( Dương Nghiễm Mậu)

 

Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu

Tài vẽ tranh khôi hài của Tú Mỡ

 

Hoàng Đạo, Người trí thức dấn thân

 

Thạch Lam Nguyễn Tường Lân

 

Thế Lữ

Thơ Thế Lữ

Những đóng góp của Thế Lữ vào phong trào thơ mới ( Đặng Tiến)

Mẹ chồng tôi, bà Thế Lữ

 

Xuân Diệu - Huy Cận với Tự Lực Văn Đoàn

Hành tŕnh Xuân Diệu ( Đặng Tiến)

 

Nguyễn Gia Trí, người họa sĩ đă nh́n ra cái khả năng kỳ diệu của sơn mài

Nguyễn Gia Trí, bậc đạo sư của sơn mài nghệ thuật

 

Họa sĩ Cát Tường

Lịch sử chiếc áo dài

 

Tưởng niệm Lưu Trọng Lư (Đặng Tiến)

 

art2all.net