Chinh Yn

 

 

Ẩn

 

Em về nắng trải chim bao

Gi thơm mi o ngọt ngo mi da

Ta đy ẩn bng chiều t

Lng khe khẽ động nhạt nha theo em

 

 

Ngủ

 

Nằm xuống đy nhắm mắt v ngủ

Ngủ v qun ở chốn non ngn

Chim động l giật mnh tỉnh dậy

Bng theo hnh tiếp tục lang thang

 

 

Mỏi

 

Nằm xuống đy hỡi một đời cm ci

Lắng tai nghe con nước mặn x bờ

Ngọn gi chiều xem chừng như đ mỏi

Cn sức no đẩy mi một phong ba ...

 

 

Ứng Chiến

(Đọc Thơ Nguyễn Bỉnh Khim)

 

Hiền sĩ đọc thơ bn lều cỏ

Ti đọc thơ giữa chốn ba qun

Cch nhau mỗi ngy l mỗi lạ

Huống hồ trn dưới mấy trăm năm

 

Hiền sĩ c trăng treo ngoi ng

Để lu lu ngắm ngha đỡ buồn

Ti c g đu ngoi sng nhỏ

Mng đầu giường chạm gi ku khan

 

Hiền sĩ c cy gi tựa gối

C chim ngn ở ẩn chia vui

Ti c g đu ngoi nn trận

Trnh đạn bom nhờ cht hn xui

 

Hiền sĩ c mnh che bụi đỏ

Toan một lần ha bướm tiu dao

Ti c g đu thời lọan lạc

Chẳng hay rồi ha kiếp chi đy ?

 

Hiền sĩ nhẹ tnh đường danh lợi

Ti ngược xui mn nẻo ph sinh

Đi khi cũng muốn như người trước

Xem đời như một giấc mơ tan

 

Chinh Yn

 

 

 

Thơ Miền Nam

Gp Hương

art2all.net